Lucia Šroler Lusha

Lucia Šroler – Lusha

vokal, prateći vokal

Oprema: SHURE

Samo radi ne staje nikada… ;)!